פרופ' רוני רייך : יום ביומו: חיי היום-יום של היישוב היהודי בארץ ישראל בשלהי ימי הבית השני לאור הממצא הארכיאולוגי

במאה השנים האחרונות של ימי הבית השני הגיעה החברה היהודית בארץ ישראל לשיא גודלה. במרכז עולמה עמד המקדש לאלוהי ישראל, ובזיקה אליו סבבו חיי היום יום של הציבור היהודי בירושלים, בארץ ישראל ובפזורה היהודית דאז.
המחקר הארכיאולוגי בדורות האחרונים תרם תרומה משמעותית לידיעותינו על תקופה זו. הוא הרבה לעסוק בצדדים הממלכתיים של התקופה, ובראשם במלך הורדוס ובפעולות הבנייה הרבות והמפוארות שהותיר אחריו, שנחשפו בחפירות. הציבור הכללי ושגרת חייו נותרו מעט בצד. אמנם שרידים נחפרו במספרים גדולים, וגם נערכו מחקרים רבים המוקדשים לפרט זה או אחר מחיי היום יום, אך עובדה היא שטרם התפרסם חיבור מקיף בנושא בזיקה לתקופה זו . זהו החלל שהספר הזה מבקש למלא.
הספר מבוסס בעיקר על הממצא הארכיאולוגי הרב והמגוון שהתגלה בדורות האחרונים, אך הוא עושה שימוש גם במידע ההיסטורי העולה מן הספרות הרבנית (משנה, תוספתא).
הארכיאולוג רוני רייך הוא פרופסור בגמלאות של אוניברסיטת חיפה. הוא ערך חפירות בירושלים לאורך יותר מ-40 שנה, בעיקר ברובע היהודי, באזור ממילא, ליד כותלי הר הבית ובעיר דוד.
זוכה בפרס יעקב בהט לספר העיון המקורי הטוב.