ד"ר ג'ני הורוביץ : Le corps-á-corps de l’abbé Richalm de Schöntal avec les demons (A Case of Combat against Demons in a 13th Century Monastery)

טקסט זה מהמאה השלוש עשרה מתאר את קורותיו של אבא ריכלם דה שונטל ואת הקרבות שלו עם השדים והשטן במנזר הגרמני שלו. הטקסט הוא בצרפתית.