אייקון קול קורא

קול קורא למחקר משלב עשייה – תשפ"ג 01.06.2022

בתכנית 'שותפות אקדמיה-קהילה' הפועלת בדיקנט הסטודנטים באוניברסיטת חיפה, אנו מאמינים שתפקיד המדע ובראשו המדען/ית, הוא לתאר, להסביר, לנבא ולהשפיע על המציאות והחברה דרך ובעזרת בחינה של האופנים בהם התיאוריה פוגשת את השדה בפועל. 'שותפות אקדמיה-קהילה' מבקשת להציג יוזמה חדשה המיישמת גישה זו – מחקר משלב עשיה – המסייע לחוקרים ליצור חיבור דו-כיווני בין מחקר אקדמי לעשייה בשטח – על ידי חיבור בין החוקר והמחקר, חברה, קהילה וסטודנטים.