פרופ' פרומה זקס:
Children and Childhood in the Ottoman Empire
From the 15th to the 20th Century 
Edited by: Gülay YilmazFruma Zachs

למידע נוסף