לימודי תעודת הוראה בפקולטה לחינוך
לימודי תעודת הוראה במקביל ללימודי תואר ראשון באוניברסיטה לימודי שנה שנייה של תעודת
הוראה בעלות של 50% משכר הלימוד של תעודות הוראה לימודי שנה ראשונה של תעודת הוראה במקביל לשנה שלישית של התואר הראשון ללא תשלום שכ"ל

למידע נוסף: תעודת הוראה במקביל לתואר שני באוניברסיטה ללא תשלום שכר לימוד על תעודות הוראה
לימודי תעודת הוראה במקביל ללימודי תואר ראשון באוניברסיטה
*מותנה בתנאים המפורטים בקישור לפרטים נוספים לחצו כאן