יועצת אקדמית

ייעוץ אקדמי במסגרת הפקולטה

דקאנט הסטודנטים

or-el-aroshas

גב' אור-אל ארושס 
יועצת אקדמית
לסטודנטים בפקולטה

היחידה למצוינות אקדמית – יועצת המלווה סטודנטים בפקולטה למדעי הרוח
* ייעוץ אקדמי ואישי * שיעורי עזר * פרויקט חונכות * תגבורים

דקאנט הסטודנטים
* לשכת הדיקנאט * מלגות * נגישות ולקויות למידה
* המרכז לפיתוח קריירה * מצוינות אקדמית * מעורבות חברתית
* ייעוץ פסיכולוגי * מעונות ודיור * רב הקמפוס * מועדון הדיבייט