פרופ' אמריטוס נתן ינאי – משה דיין: דרכו כאיש פוליטי

ספר זה סוקר ובוחן את דרכו של דיין בפוליטיקה, ומבקש לענות על רבות מן השאלות שנותרו סתומות לגבי התנהגותו והחלטותיו. כמו כן, הוא עוסק בהשלכות המכריעות שהיו למלחמות ישראל על התפתחות מנהיגותו של דיין, וביחסיו רבי הפנים עם מנהיגים שמילאו תפקיד חשוב בחייו הפוליטיים ובהנהגת מדינת ישראל: דוד בן גוריון, לוי אשכול, גולדה מאיר, מנחם בגין, יצחק רבין ושמעון פרס.