פרופ' יוסף שיטרית : לערבייא דייאלנא הערבית שלנו הדיאלקטים הערביים היהודיים במרוקו

לערבייא דייאלנא הערבית שלנו הדיאלקטים הערביים היהודיים במרוקו מבניהם שימושיהם ומגוונם מאת פרופסור יוסף שטרית.פרקים ראשיים: הדיאלקטים הערביים היהודיים במרוקו. התשתית הדיגלוסית והמורפו פונולוגית. איפיוניהן וייחודן של שלוש קטגוריות הדיאלקטיים הערביים יהודיים אזור תאפילאלת. משה המכשף הערבית של יהודי מרוקו לעומת הערבית המוסלמית על פי מערכון מפי בדרנים מוסלמים. הדיאלקטים הערביים יהודיים ק א ל של קהילות צפון מרוקו, דוברות הספרדית יהודית על פי כתבי יד מן המאות הי"ט והכ'. הדיאלקט הערבי היהודי המעורב KAL של אג'נדה בצפון מזרח מרוקו. מבנים מורפולוגיים פונולוגיים יסודות דיגלוסים סיפורים שירים ופתגמים. קיצורים ביבליוגרפיים. שירים וטקסטים. מפתח מקומות ומפתח העניינים.  512 עמודים