ד"ר שי בר : הכרך התשיעי של סקר הר מנשה של פרופ' אדם זרטל ז"ל

בהוצאת המכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן.
כרך תשיעי – בקעת הירדן ומזרח השומרון מוואדי עוג'א לוואדי מכוך.