הפקולטה למדעי הרוח מברכת את מעין סודאי, התוכנית ללימודי נשים ומגדר והפקולטה למשפטים לכבוד קבלתה לאקדמיה הישראלית הצעירה

הפקולטה למדעי הרוח מברכת את מעין סודאי, התוכנית ללימודי נשים ומגדר והפקולטה למשפטים לכבוד קבלתה לאקדמיה הישראלית הצעירה