מאיר חטינה/ אורי מ. קופפרשמידט – האחים המוסלמים: החזון הדתי במציאות משתנה

מאיר חטינה/ אורי מ. קופפרשמידט - האחים המוסלמים: החזון הדתי במציאות משתנה

להמשך קריאהמאיר חטינה/ אורי מ. קופפרשמידט – האחים המוסלמים: החזון הדתי במציאות משתנה

גרשון גליל, איילה גלבוע, ארן מ. מאיר, דנאל קהאן – המזרח הקרוב הקדום במאות ה -12 לפנה"ס – תרבות וההיסטוריה

גרשון גליל, איילה גלבוע, ארן מ. מאיר, דנאל קהאן - המזרח הקרוב הקדום במאות ה -12 לפנה"ס - תרבות וההיסטוריה

להמשך קריאהגרשון גליל, איילה גלבוע, ארן מ. מאיר, דנאל קהאן – המזרח הקרוב הקדום במאות ה -12 לפנה"ס – תרבות וההיסטוריה

דינה שטיין – מראות טקסטואליים: רפלקסיביות ומדרש, העצמי הרבני: (קריאה חוזרת דת עתיקה מאוחרת)

דינה שטיין - מראות טקסטואליים: רפלקסיביות ומדרש, העצמי הרבני: (קריאה חוזרת דת עתיקה מאוחרת)

להמשך קריאהדינה שטיין – מראות טקסטואליים: רפלקסיביות ומדרש, העצמי הרבני: (קריאה חוזרת דת עתיקה מאוחרת)

אפרים לב ולאה שיפמן – Medical Prescription in the Cambridge genizah collections – Practical Medicine and Pharmacology in Medieval Egypt

אפרים לב ולאה שיפמן - Medical Prescription in the Cambridge genizah collections - Practical Medicine and Pharmacology in Medieval Egypt

להמשך קריאהאפרים לב ולאה שיפמן – Medical Prescription in the Cambridge genizah collections – Practical Medicine and Pharmacology in Medieval Egypt