קרנות הפקולטה

מצ"ב הקלטת הפגישה בעניין הגשות ל ISF במדעי הרוח שנערכה 16/05/23 ולצדה המצגת על הכנת תקציב. בפקולטה נפעיל כבכל שנה שיפוט עמיתים לקראת ההגשות בסתיו.


הנחיות תקצוב והגשה – טיפים להגשת הצעות מחקר – למחזור תשפ"ג. עדכונים, טיפים, הדגשים, טעויות שחוזרות על עצמן , מידע על תהליך השיפוט והנחיות לתקצוב . (מסמך זה אינו במקום קובץ ההנחיות של הקרן)
הקרן הלאומית למדע פתיחת מחזור תשפ"ג– 2022/2023
עיקרי תכנית מפ"צ

Photo by Markus Winkler