תחום הלימוד של תכנית לתואר שני בחוג להיסטוריה כללית עם התמחות בלימודים אטלנטיים משויך להדדיות של ההתנסות האנושית ולמפגשים הבין-תרבותיים של אירופה, אפריקה, צפון ודרום אמריקה, בין 1500 להווה. נקודת המוצא של התחום הזה הינה שלכל אורך התקופה שבין 1400 ועד לימינו-אנו, האוקיינוס האטלנטי היווה נתיב תרבותי גדל מימדים ורחב אופקים. התכנית משלבת גישות בין-תחומיות חדשניות, והשתלמות בלימודי שפות ותרבות באוניברסיטאות בחו"ל. התכנית ללימודים אטלנטיים מעניקה הבנה מעמיקה של המציאויות התרבותיות, הכלכליות והחברתיות של קשרי אירופה בעבר ובהווה עם המרחב האטלנטי ומערכות היחסים המורכבות שבין אפריקה, לצפון ולדרום יבשת אמריקה.
התכנית מאפשרת התמחות מהותית במערכות בינ"ל ומיועדת גם לאנשים המצויים בשלבים שונים בקריירה, המעוניינים להתמחות בנושאים בינ"ל, הקשורים בתרבויות, במערכות המדיניות ובכלכלות העולות של המרחב האטלנטי, כגון עולם העסקים, מדיניות חוץ, ארגונים בינ"ל ולימודי שפה.

תכנית לתואר שני בחוג להיסטוריה כללית עם התמחות בלימודים אטלנטיים