תואר ראשון משולב בספרות ובלימודים רב תחומיים
החוג לספרות עברית והשוואתית והחוג ללימודים רב תחומיים מציעים:
תואר ראשון המאפשר שילוב בין עבודה ללימודים, וסולל נתיב לשוקהעבודה והרחבת אופקים.יתרונות בולטים:

ארגז כלים מקצועי ולימודים מעשירים
– תואר ראשון בשלושה ימי לימוד בלבד במשך 7 סמסטריםרצופים. (אפשרות לשלב בין עבודה ללימודים)
– אופציה לתעודת הוראה בספרות תוך שלוש שנים מתחילתהלימודים
– למידה בכלים מקוונים ומתקדמים.9אופציה ללימודי תואר שני בספרות.
– סלילת נתיב לשוק העבודה.