החוג לתולדות ישראל של אוניברסיטת חיפה מציע לסטודנטים שתי תוכניות ללימודי תואר ראשון: לימודי מחשבת ישראל … תוכנית עמיות יהודית ומדינת ישראל.

מדינת ישראל ויהדות זמננו – לימודי עמיות יהודית

התכנית 'מדינת ישראל ויהדות זמננו' (לימודי עמיות יהודית) בחוג לתולדות ישראל ובחוג ללימודי ישראל עוסקת במגוון נושאים ומאורעות על תולדות היהודים בזמן החדש, בחקר הקהילות היהודיות בדורות האחרונים ובסוגיות יסוד בחברה הישראלית וביחסיה עם התפוצה היהודית מחוץ למדינת ישראל.
תכנית הלימודים הייחודית מקנה לסטודנטים את הכלים להבנת מורכבותם של יחסי מדינת ישראל והקיום היהודי בתפוצות; יידונו בה שאלות על זהות יהודית ועל שייכות ואחריות לעם היהודי; הסטודנטים יעסקו בחקר התהליכים שעיצבו את הקהילות היהודיות המרכזיות מחוץ לישראל (צפון אמריקה ודרומה, מזרח אירופה ומערבה, צפון אפריקה והמזרח התיכון); סוגיות שנמצאות בלב השיח על הקיום היהודי בן זמננו ייבחנו בתחומי התרבות, האמנות, הפילוסופיה והמשפט; במחקר חברתי איכותני וכמותי; בנרטיב ההיסטורי ובמארג הארגוני, המקומי והגלובלי. 

התכנית מיועדת לסטודנטים בעלי חתך קבלה גבוה אשר רואים את עתידם באקדמיה ובעבודה עם יהדות העולם.