פרופ' יעקב ברנאי, שבתאות: היבטים היסטוריוגרפיים?שבתאות: היבטים היסטוריוגרפיים כולל קובץ מחקרים חשוב של ההיסטוריון פרופ' יעקב ברנאי שצירם העיקרי הוא ההיסטוריוגרפיה על השבתאות.