קול קורא / מלגות ופרסים

אייקון קול קורא
קול קורא
scholer_icon
מלגה
prise_icon
פרס
אייקון קול קורא

קול קורא לפרס הקתדרה לחקר מורשת יהדות מצרים ע"ש יוסף ורשלין ברדה לשנת תשפ"ג – 14.07.2023

פרס הקתדרה לחקר מורשת יהדות מצרים ע"ש יוסף ורשלין ברד . להצעות מחקר ולעבודות גמר לתואר השני והשלישי

The Azrieli International Postdoctoral Fellowship

The Azrieli International Postdoctoral Fellowship has officially launched the Call for Applications for the 2024–25 academic year. We would like to emphasize that the fellowship is open to applicants from all around the world.

The fellowship provides significant funding, academic programming, and support to 24 international postdoctoral researchers, enabling them to carry out research in exact sciences, life sciences, humanities, and social sciences at eligible Israeli academic institutions. The value is approximately ILS 188,000 per year, which includes funds reserved for research and travel.

The online application system is set to open on September 1, 2023. Please find below the full information for the application process. We would appreciate your assistance in circulating this call to all relevant parties.

 

אייקון קול קורא
קול קורא לפרס הקתדרה לחקר מורשת יהדות מצרים ע"ש יוסף ורשלין ברדה לשנת תשפ"ג  – 30.06.2023 פרס הקתדרה לחקר מורשת יהדות מצרים ע"ש יוסף ורשלין ברדה להצעות מחקר ולעבודות גמר לתואר השני והשלישי

מלגת ג'ויס הינה מלגה ייחודית לסטודנטיות המתחילות את לימודיהן בשנה"ל תשפ"ד באוניברסיטת חיפה.
גובה המלגה 2,000 (אלפיים) דולר ($) בערכם בשקלים, בהתאם לשער ההמרה שייקבע לצורך תשלום המלגה.
המלגה מיועדת לסטודנטיות בכל התארים (מכינה, תואר ראשון, תואר שני ודוקטורט).
ניתן לשלב את המלגה עם מלגות נוספות.
כל מועמדת תתבקש לכתוב מכתב אישי ובו סיבותיה להגשת הבקשה תוך ציון הקשיים והאתגרים המלווים אותה.

לפרטים נוספים:
טלפון: 04-8240238 , 04-8240233.
לאחר שעה 16:00, ניתן לפנות למוקד המידע: *6569.
מייל: hsheinbox@univ.haifa.ac.il , ykallach@staff.haifa.ac.il

מלגת "אהבת עולם" היא מלגה ייחודית ובלעדית לסטודנטים באוניברסיטת חיפה המאפשרת היכרות עם התרבות והדת היהודית. המלגה מתאימה לסטודנטים וסטודנטיות חדשים וחדשות באוניברסיטת חיפה בתארים הבאים:   

  • תלמידי מכינה.
  • תואר ראשון.
  • תואר שני.
  • דוקטורט.
    המלגה מיועדת לבעלי בגרות באחד ממקצועות היהדות (כגון – תנ"ך, תושב"ע). סטודנטים שאין ברשותם בגרות באחד ממקצועות היהדות , יהיו רשאים לבחור 2 קורסי השלמה, מתוך קורסי הבחירה האקדמיים, הכלולים בתוכנית (ללא תשלום). ואם יסיימו בציון 80 ומעלה, יהיו רשאים להצטרף לתכנית בשנה העוקבת.

במקרה שמספר המועמדים למלגה שיהיו מעוניינים ויעמדו בתנאי הסף יהיה גבוה ממכסת המלגות, יינתן משקל, בין השאר, לעובדה שמועמד/ת בוגרי שירות צבאי או שירות לאומי.
ניתן להגיש בקשה לקבלת המלגה בכל שנה אקדמית בה תופעל התכנית. ניתן לקבל מלגות אחרות בנוסף למלגה זו.
מי שבקשתו לקבלת המלגה תאושר, יקבל בכל שנה 2,000 (אלפיים) דולר ($) בערכם בשקלים, בהתאם לשער ההמרה שייקבע לצורך תשלום המלגה.
חובות המשתתפים שיאושרו לצורך קבלת המלגה:
–  השתתפות בקורס אקדמי המקנה נקודות זכות- 2 שעות שבועיות סמסטריאליות (רשימת הקורסים האקדמיים לשנת תשפ"ג).
–  השתתפות בקורס העשרה- 2 שעות שבועיות סמסטריאליות.
–  מעגלי שיח – שעה שבועית סמסטריאלית (24 שעות שנתיות). תקנון מלגת "אהבת עולם"

לפרטים נוספים:
טלפון: 04-8240238 , 04-8240233.
לאחר שעה 16:00, ניתן לפנות למוקד המידע: *6569.
מייל: hsheinbox@univ.haifa.ac.il , ykallach@staff.haifa.ac.il

אייקון קול קורא

קול קורא לפרס הקתדרה לחקר מורשת יהדות מצרים ע"ש יוסף ורשלין ברדה לשנת תשפ"ב – 30.06.2022

פרס הקתדרה לחקר מורשת יהדות מצרים ע"ש יוסף ורשלין ברד . להצעות מחקר ולעבודות גמר לתואר השני והשלישי

מאגדי חכמה ורוח

אתם מוזמנים/ות לקחת חלק בפרויקט המאגדים של הפקולטה למדעי הרוח. סטודנטים/יות שיצברו בהצלחה 20 נקודות זכות יהיו זכאים למלגה בסה”כ 3000 ש”ח ופטור על נקודות עודפות. במאגדים תפתחו צוהר לנושאים חדשים ולתחומי דעת נוספים על אלה שניתן לרכוש בפקולטות האם שלך. בנוסף, המאגדים יאפשרו לכם לרכוש מתודולוגיות מחקר נוספות ומגוונות, תינתן ההזדמנות לשכלל כישורי אוריינות נחוצים במאה ה 21- כגון כתיבה מדוייקת, תוכלו לשכלל את יכולותיכם לנתח טקסטים באופן ביקורתי ולהבחין במניפולציות הנסתרות מעין לא מקצועית, כלים שמאפיינים את בוגרי הפקולטה למדעי הרוח. בכך תרחיבו אופקים אל עבר אוריינות הומניסטית שתסייע לכם בהמשך דרך באקדמיה ובהמשך בעולם המקצועי העתידי. כל המאגדים מתואמים לכל סטודנט/ית בקמפוס מכלל החוגים והפקולטות מלבד מדעי הרוח.
למידע נוסף על המאגדים
*המיזם מיועד לסטודנטים מהפקולטות האחרות ולא לסטודנטים של מדעי הרוח 

סטודנטים/ות יקרים/ות,
אנו שמחים לבשר כי נפתחה ההרשמה למלגות פעילות חברתית לשנת הלימודים תשפ"ג.
בקישור הבא תמצאו חוברת המפרטת את הפעילויות השונות המוצעות על ידי היחידה ובסופה, קישור לשאלון Google Forms באמצעותו תוכלו לשלוח את בחירתכם ולהירשם. https://katzr.net/7940d5

אנא קראו את החוברת בעיון ושימו לב למגבלות החלות על חלק מהמלגות.
אנו ממליצים להקדים ולהירשם שכן מספר המקומות מוגבל.
אנא פנו אלינו בכל שאלה או בעיה הקשורה להרשמה למלגות הפעילות בטלפון: 04-8240665 או במייל:  involv@univ.haifa.ac.il
צוות היחידה למעורבות חברתית,

 

מלגת 600+ לסטודנטים/ות שיחלו לימודיהם בשנת תשפ"ג
להלן רשימת החוגים בפקולטה למדעי הרוח בהן תינתן מלגת 600+ לסטודנטים/ות שיחלו לימודיהם בשנת תשפ"ג*. המלגה, בגובה 35% או 50% שכ"ל, תינתן לסטודנטים/ות, בשנה א' בלבד, בהתאם לציון הפסיכומטרי הגולמי המצוין בטבלה

* לתשומת ליבכם, למשלמים ראשונים תינתן עדיפות בקבלת המלגה. מספר המלגות שיינתנו ואופן מתן המלגות כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה, ואין בפרסום זה משום התחייבות להענקת מלגות כלשהן.

אייקון קול קורא

קול קורא למחקר משלב עשייה – תשפ"ג 01.06.2022

בתכנית 'שותפות אקדמיה-קהילה' הפועלת בדיקנט הסטודנטים באוניברסיטת חיפה, אנו מאמינים שתפקיד המדע ובראשו המדען/ית, הוא לתאר, להסביר, לנבא ולהשפיע על המציאות והחברה דרך ובעזרת בחינה של האופנים בהם התיאוריה פוגשת את השדה בפועל. 'שותפות אקדמיה-קהילה' מבקשת להציג יוזמה חדשה המיישמת גישה זו – מחקר משלב עשיה – המסייע לחוקרים ליצור חיבור דו-כיווני בין מחקר אקדמי לעשייה בשטח – על ידי חיבור בין החוקר והמחקר, חברה, קהילה וסטודנטים.